Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialministeren

Datert: 05.03.1991
Besvart: 13.03.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Fast tilsette legar kan no drive privat praksis frå kommunale kontor, dersom dei har avtale med kommunen. Mange legar driv i tillegg private konsultasjonar utanom kontoret. Dette kan føre til at kommunane misser inntekter, og at pasientgrupper vert samanblanda.

Kva vil statsråden gjere for at kommunar og stat kan få oversyn og kontroll med ressursbruken ved deling av legetenesta?"


Les hele debatten