Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 07.03.1991
Besvart: 13.03.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Enkelte kommuner, eksempelvis Notodden, har ved budsjettering for 1991 oversett at videreføringen av eldremilliarden fra 1990 lå innbakt i rammene for 1991. Eldreomsorgen i Notodden har således ikke fått ekstramidlene fra eldremilliarden som forutsatt.

Hva vil sosialministeren foreta seg overfor Notodden kommune, og eventuelt andre kommuner i samme situasjon?"


Les hele debatten