Spørretimespørsmål fra Anne Aakervik (A) til barne- og familieministeren

Datert: 04.03.1991
Besvart: 13.03.1991 av barne- og familieminister Matz Sandman

Anne Aakervik (A)

Spørsmål

Anne Aakervik (A): "Byrådet i Oslo har lagt fram en bystyremelding om barnevernet. Fylkes- mannen mener at hensynet til kortsiktige økonomiske gevinster ligger til grunn for tiltakene i meldingen, og at den gir et dårlig grunnlag for å løse de viktige oppgavene kommunen står overfor innen barnevernet. Styrking av barnevernet er et av Regjeringens satsingsområder.

Hvordan kan Regjeringen sørge for at framtidas barnevern i hovedstaden blir betryggende?"


Les hele debatten