Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til kulturministeren

Datert: 05.03.1991
Besvart: 13.03.1991 av kulturminister Åse Kleveland

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Staten har ansvaret for tilsynet med lov om målbruk i offentleg teneste. Mange reagerer prinsipielt mot at ein friviljug kultursam- skipnad som Noregs Mållag skal måtte bruke mykje av kreftene sine på at lova vert etterlevt, jf. over 500 skriv om brot på lova siste året.

Vil departementet vurdere om ikkje laget bør få økonomisk refusjon for det arbeidet ein har med desse sakene, eller vil departementet rå til at det vert skipa eit ombod for offentleg målbruk?"


Les hele debatten