Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til kulturministeren

Datert: 06.03.1991
Besvart: 13.03.1991 av kulturminister Åse Kleveland

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Det internasjonale skiforbundet planlegg nye krav til arrangørar av alpin World Cup. Det vil stenge ute fleire tidlegare vintersportssentra i Noreg, der det offentlege gjennom Distriktenes Utbyggingsfond og på anna vis har lagt vilkåra til rette for utvikling og arbeidsplassar.

Korleis vil statsråden reagere mot at utanforståande interesser pressar fram ein politikk som kan føre til konkurransevridning i marknaden og uheldige distriktspoliske konsekvensar?"


Les hele debatten