Spørretimespørsmål fra Steinar Maribo (FrP) til finansministeren

Datert: 04.03.1991
Besvart: 13.03.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Steinar Maribo (FrP)

Spørsmål

Steinar Maribo (FrP): "Funksjonshemmede som kjøper bil med lån fra folketrygden kan ikke selge bilen uten først å nedbetale lånet. Enkelte ligningskontor formue- beskatter brukerne etter vanlige bilbeskatningsregler uten fradrag for lånet.

Hva kan finansministeren foreta seg for at funksjonshemmede får en lik ligningsbehandling og ikke må betale formuesskatt av en høyere verdi enn bilen representerer for dem?"


Les hele debatten