Spørretimespørsmål fra Åse Klundelien (A) til finansministeren

Datert: 07.03.1991
Besvart: 13.03.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Åse Klundelien (A)

Spørsmål

Åse Klundelien (A): "I enkelttilfeller blir grensependlere avkrevd avgift for sin bil både i Sverige og Norge. Finansministeren har tidligere uttalt at arbeidet med å forbedre regelverket for motorvognavgifter blir gitt høy prioritet.

Hvordan er fremdriften i denne saken?"


Les hele debatten