Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til finansministeren

Datert: 08.03.1991
Besvart: 13.03.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Frå og med inntektsåret 1989 vart særfrådraget for pensjonistar ikkje trekt frå før utrekning av fellesskatt (5,6% i 1989). Pensjonist- gruppa fekk dermed ei skatteauke gjennom denne endringa på om lag tolv hundre kroner. Det er visse avgrensingsreglar, men pensjonistane reagerer mot "ekstraskatten".

Vil finansministeren vurdere å endre utrekningsgrunnlaget for felles- skatten for pensjonistane i samband med skattereformen?"


Les hele debatten