Spørretimespørsmål fra Kaci Kullmann Five (H) til utenriksministeren

Datert: 12.03.1991
Fremsatt av: Jan Petersen (H)
Besvart: 20.03.1991 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Kaci Kullmann Five (H)

Spørsmål

Kaci Kullmann Five (H): "I sin utenrikspolitiske redegjørelse 15. januar 1991 sa utenriks- ministeren: "... vi må se nøyere på om en nærmere forbindelse med Vestunionen - gjennom en observatør- eller kontaktordning - kan være ønskelig." Dette haster stadig mer.

Hvilken tempoplan arbeider nå Regjeringen etter i denne saken, og hvilke konkrete tiltak har Regjeringen iverksatt for å få til en slik løsning?" (Tatt opp av Jan Petersen)


Les hele debatten