Spørretimespørsmål fra Bjørn Tore Godal (A) til utenriksministeren

Datert: 15.03.1991
Besvart: 20.03.1991 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Bjørn Tore Godal (A)

Spørsmål

Bjørn Tore Godal (A): "Nederlands statsminister tok i sommer initiativet til utarbeidelse av et europeisk energicharter med sikte på å bedre forsyningssikkerheten og fremme handelen med energi i Europa.

Har Regjeringen vurdert hvordan denne saken berører norske interesser, og hvordan vil Regjeringen følge opp saken?"


Les hele debatten