Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 15.03.1991
Besvart: 20.03.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Under Gulf-krisen ble det iverksatt skjerpet grensekontroll i Halden politidistrikt. I en 6-ukersperiode ble 220 personer bortvist for illegal innvandring, ulovlig innreise osv og tollvesenet beslagla store mengder heroin, amfetamin, hasjisj og utstyr til kriminelle handlinger. En grense- kontroll vil kunne gi store gevinster.

Vil statsråden medvirke til å etablere en fast og organisert grense- tjeneste?"


Les hele debatten