Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til fiskeriministeren

Datert: 14.03.1991
Besvart: 20.03.1991 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Det meget gode torskefisket i vinter gir en klar indikasjon på at det har vært en betydelig vekst i bestanden av torsk. Samtidig er kvoten så lav - bare 1/3 av et normalår - slik at fiskerne ikke klarer sine økonomiske forpliktelser.

Vil statsråden ut fra denne situasjonen vurdere en økning i torske- kvotene for i år?"


Les hele debatten