Spørretimespørsmål fra Kristin Clemet (H) til næringsministeren

Datert: 15.03.1991
Besvart: 20.03.1991 av næringsminister Ole Knapp

Kristin Clemet (H)

Spørsmål

Kristin Clemet (H): "Raufoss A/S, der staten eier over 50% av aksjene, har etablert en tvungen førtidspensjoneringsordning som blant annet forutsetter at de førtidspensjonerte registreres som arbeidssøkere og hever arbeidsledighets- trygd, selv om de ikke er reelle arbeidssøkere.

Hva er næringsministerens syn på denne ordningen?"


Les hele debatten