Spørretimespørsmål fra John G. Bernander (H) til miljøvernministeren

Datert: 15.03.1991
Besvart: 20.03.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

John G. Bernander (H)

Spørsmål

John G. Bernander (H): "I budsjett-innst. S. nr. 5 for 1990-91 ber en samlet kommunal- og miljøvernkomite Regjeringen vurdere Statens forurensningstilsyns konsulentvirksomhet, med sikte på en fysisk og juridisk utskillelse fra virksomheten for øvrig.

Er en slik vurdering gjennomført, og vil statsråden fremme konkrete forslag i sakens anledning?"


Les hele debatten