Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 12.03.1991
Besvart: 20.03.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Hvilke eksempler finnes på at EF har benyttet seg av overnasjonale beslutninger for å gjennomføre viktige miljøtiltak mot enkeltlands vilje?"


Les hele debatten