Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 14.03.1991
Besvart: 20.03.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Televerket har foretatt beregninger som viser kostnadene ved å bygge ut et riksdekkende TV2, og det er antydet at det ikke er økonomisk grunnlag for en dekningsgrad på mer enn 86%. Televerket nekter å offentliggjøre over- sikten som viser hvilke områder av landet som ikke vil få et utbygd tilbud.

Vil samferdselsministeren ta initiativ til å få offentliggjort denne oversikten?"


Les hele debatten