Spørretimespørsmål fra John G. Bernander (H) til samferdselsministeren

Datert: 15.03.1991
Besvart: 20.03.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

John G. Bernander (H)

Spørsmål

John G. Bernander (H): "Vegdirektoratet har godkjent en parsell for E18 forbi Flekkefjord som vil kunne virke ødeleggende for en fremtidig drikkevannskilde og skade naturmiljøet for mange i naboskapet.

Vil statsråden under behandlingen av den verserende klagesak i departementet sørge for at miljøhensynene blir sterkere vektlagt ved å foreta en grundig vurdering av også et tunnelalternativ?"


Les hele debatten