Spørretimespørsmål fra Karl Per Sørmo (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 14.03.1991
Besvart: 20.03.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Karl Per Sørmo (FrP)

Spørsmål

Karl Per Sørmo (FrP): "Ifølge opplysninger gitt av Statens Vegvesen, Nordland, vil Rv 822 i Nordland fylke etter gjennomført utbedring få en varierende vegbredde ned mot minimum 4 meter.

Mener samferdselsministeren at dette er en forsvarlig vegbredde med hensyn til trafikksikkerhet og forventet trafikkøking?"


Les hele debatten