Spørretimespørsmål fra Ingvard Sverdrup (H) til samferdselsministeren

Datert: 15.03.1991
Besvart: 20.03.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ingvard Sverdrup (H)

Spørsmål

Ingvard Sverdrup (H): "Beregninger fra Norges Lastebileier-Forbund viser at telerestriksjoner fordyrer vegtransporten med ca. 150 mill. kroner i uken. Restriksjonene skaper store problem for næringsliv og en rasjonell transport.

Hvilke tiltak vil departementet sette inn for å avskaffe eller redusere telerestriksjonene?"


Les hele debatten