Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til sosialministeren

Datert: 13.03.1991
Besvart: 20.03.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Tilsetting av leger i norske sykehus er styrt og kontrollert av Den norske lægeforening.

Mener sosialministeren at dette er akseptabelt, og hva vil statsråden eventuelt foreta seg for å endre dette systemet?"


Les hele debatten