Spørretimespørsmål fra Borghild Røyseland (KrF) til sosialministeren

Datert: 15.03.1991
Besvart: 20.03.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Borghild Røyseland (KrF)

Spørsmål

Borghild Røyseland (KrF): "I spørretimen 31. januar 1990 opplyste daværende sosialminister Wenche Frogn Sellæg at egenbetalingsreglene for pasienter i psykiatriske sykehjem ville bli vurdert i forbindelse med ny lov om psykisk helsevern.

Når kan vi vente å få forslaget til den nye loven til behandling i Stortinget?"


Les hele debatten