Spørretimespørsmål fra Inger Pedersen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 14.03.1991
Besvart: 20.03.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Inger Pedersen (A)

Spørsmål

Inger Pedersen (A): "Det er nedsatt et utvalg som skal vurdere utdanningen av brann- personell.

Hva er årsak til at Nordland fylke, som etter Stortingets bestemmelse er vertsfylke for Norges brannskole, ikke har fått plass i dette utvalget?"


Les hele debatten