Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 14.03.1991
Besvart: 20.03.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): "Mens grensen for flere fag i dag er laud vil universitetsdirektøren ved Universitetet i Bergen gå over til en kvoteordning som betyr at bare studenter med de aller beste karakterene slipper inn på hovedfag. Dette skjer for å løse en prekær ressurssituasjon, skriver Bergens Tidende.

Vil statsråden vurdere om der er andre måter å løse problemene ved Universitetet i Bergen på?"


Les hele debatten