Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 15.03.1991
Besvart: 20.03.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Mener statsråden at begrepene "skolefritidsordningen" og "heldags- skole" er likeverdige i omtalen av det Stortinget bevilget penger til i budsjettet for inneværende år?"


Les hele debatten