Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til handelsministeren

Datert: 14.03.1991
Besvart: 20.03.1991 av handelsminister Eldrid Nordbø

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "I EØS-forhandlingane har det vore usemje mellom EF og EFTA om organiseringa av ein domstolsfunksjon i EØS. EFTA-landa ynskjer eit felles domstolsorgan på toppen, ein EØS-domstol. Etter handelsministeren si utgreiing 12. mars 1991 synest kompetansetilhøva mellom EFTA sitt overvakingsorgan og EØS-domstolen uklår.

Vil Regjeringa akseptere ein overnasjonal EØS-domstol med eit fleirtall av dommarar frå EF-land?"


Les hele debatten