Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 13.03.1991
Fremsatt av: Lodve Solholm (FrP)
Besvart: 20.03.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "De statlige kunstakademiene har i det siste vært utsatt for hard kritikk for ensrettet undervisning.

Hva vil kulturministeren gjøre for å sikre et tilfredsstillende undervisningsopplegg ved kunstakademiene utover modernismen, slik at det sikres valgfrihet også for studenter som ønsker å utvikle seg innen andre retninger?" (Tatt opp av Lodve Solholm)


Les hele debatten