Spørretimespørsmål fra Gunnar Fatland (H) til finansministeren

Datert: 12.03.1991
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Gunnar Fatland (H)

Spørsmål

Gunnar Fatland (H): "I premissene for den nye energiloven anbefales det at energiverkene organiserer seg som aksjeselskaper.

Når vil departementet fremme forslag om en fritaksordning for dokumentavgift ved slike selskapsdannelser?" (Bortfalt)


Les hele debatten