Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til forsvarsministeren

Datert: 18.03.1991
Fremsatt av: Per Rolf Sævik (KrF)
Besvart på vegne av: Forsvarsministeren
Besvart: 10.04.1991 av kommunalminister Kjell Borgen

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Hvilke sikkerhetstiltak vil bli tatt fra Forsvarets side ved at det nå ansettes sovjetiske offiserer ved skip i det såkalte NIS-registeret, skip som uhindret kan anløpe alle norske havner?" tatt opp av Per Sævik.


Les hele debatten