Spørretimespørsmål fra Helga Haugen (KrF) til kommunalministeren

Datert: 02.04.1991
Besvart: 10.04.1991 av kommunalminister Kjell Borgen

Helga Haugen (KrF)

Spørsmål

Helga Haugen (KrF): "Ifølge Nationen 2. april 1991 kan det bli en følge av kommunesammen- slåingen at rammetilskuddet til de sammenslåtte kommunene reduseres med store beløp, fordi basisbeløpet reduseres.

Er dette departementets forutsetning for de kommunesammenslåinger som ble vedtatt nylig?"


Les hele debatten