Spørretimespørsmål fra Arild Hiim (H) til justisministeren

Datert: 02.04.1991
Fremsatt av: Wenche Frogn Sellæg (H)
Besvart: 10.04.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Arild Hiim (H)

Spørsmål

Arild Hiim (H): "Justisdepartementet har nektet politiet i Drammen å motta en gave på 500 000 kroner fra Drammen kommune, til tross for at politiets erfaringer med en tilsvarende gave i 1990 er meget gode.

Hva mener departementet å oppnå av positive virkninger for kriminalitetsbekjempelsen ved å fastholde en så negativ holdning til at politi og lensmannsetat kan motta gaver?" Tatt opp av Wenche Frogn Sellæg.


Les hele debatten