Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til miljøvernministeren

Datert: 20.03.1991
Besvart: 10.04.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Nisservatnet, ein av landets største innsjøar, er i ferd med å bli øydelagt av forsuring. Det har i lengre tid vorte arbeidt med eit kalkings- prosjekt.

Kva kan departementet gjera for å få omsett planane i praktisk handling snarast råd?"


Les hele debatten