Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til miljøvernministeren

Datert: 04.04.1991
Fremsatt av: Per Aunet (SV)
Besvart: 10.04.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Ifølge oppslag i media er Nidarosdomen truet av forurensning blant annet på grunn av utslipp fra biler og fra Regionsykehuset. Dette er et alvorlig problem fordi det truer en nasjonalhelligdom, og fordi det viser et for høgt forurensningsnivå i Trondheims bykjerne.

Hva vil miljøvernministeren gjøre for å hindre at Nidarosdomen og andre eldre bygninger forvitrer på grunn av sur nedbør?" Tatt opp av Per Aunet.


Les hele debatten