Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialministeren

Datert: 19.03.1991
Besvart: 10.04.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Ifylgje presseoppslag vart psykiatriske pasientar, epileptikarar og personar med Parkinsons sjukdom brukte som forsøksobjekt i mange år, i prosjekt som vart delfinansiert av CIA og det amerikanske forsvars- departement.

Korleis vil sosialministeren handsame denne saka, og forhindre at slikt gjentek seg?"


Les hele debatten