Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren

Datert: 19.03.1991
Besvart: 10.04.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "I en rapport fra Helsedirektoratet slås det nå alarm om utviklingen av astma- og allergiproblemene i befolkninga. Det er beregnet at 200 000 personer er alvorlig syke, og 1 100 dør årlig av disse lidelsene. Dette er 3 ganger så mange som dør av trafikkulykker.

Hva vil statsråden gjøre med dette meget alvorlige problemet?"


Les hele debatten