Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren

Datert: 04.04.1991
Besvart: 10.04.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Ved Åkershagan sentralhjem for psykisk utviklingshemmede for Hedmark og Oppland som er en hjørnesteinsbedrift i Stange kommune vil over 220 ansatte miste jobben i løpet av høsten. Nye oppsigelser vil komme ved årsskiftet. Stortinget har uttalt at staten bør bidra til utvikling av nye arbeidsplasser i kommuner der institusjonene har vært hjørnesteinsbedrifter.

Hva konkret vil sosialministeren gjøre i denne saken?"


Les hele debatten