Spørretimespørsmål fra Thorhild Widvey (H) til sosialministeren

Datert: 21.03.1991
Besvart: 10.04.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Thorhild Widvey (H)

Spørsmål

Thorhild Widvey (H): "Finnmark fylkeskommune har søkt om midler til et 3-årig forsøks- prosjekt i forbindelse med utviklingen av en samiskspråklig familie- avdeling til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Karasjok.

Er statsråden positiv til etablering av en slik avdeling, og vil statsråden bevilge nødvendige midler til å igangsette prosjektet?"


Les hele debatten