Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 03.04.1991
Fremsatt av: Inger-Marie Ytterhorn (FrP)
Besvart: 10.04.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Den vedtatte ventelistegarantien for pasienter med ulike alvorlige lidelser synes ikke å ha blitt tatt på alvor av fylkeskommunene.

Hvilke reaksjonsformer vil sosialministeren fremme overfor de fylkes- kommunene som neglisjerer ventelistegarantien?" Tatt opp av Inge-Marie Ytterhorn.


Les hele debatten