Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 04.04.1991
Besvart: 10.04.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "En rekke videregående skoler har besluttet å levere ut avgangsvitne- mål til elevene i løpet av uke 27. Samtidig er ettersendingsfristen for kopi av vitnemål ved søknad til høyere utdanning satt til 6. juli 1991.

Vil statsråden ta initiativ for å forhindre at ungdom risikerer å bli utestengt fra videre skolegang på grunn av dårlig samsvar i tidsfrister mellom de to skoleslagene?"


Les hele debatten