Spørretimespørsmål fra Karin Lian (A) til barne- og familieministeren

Datert: 05.04.1991
Besvart: 10.04.1991 av barne- og familieminister Matz Sandman

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "Regjeringen vil legge fram forslag til løsning av gjeldsproblemene. For å forebygge at slike problemer oppstår, har Statens institutt for forbruksforskning samlet inn kunnskap og prøver også ut et dataprogram for personlig økonomi. Forbrukerrådet driver også et aktivt informasjonsarbeid.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at kunnskapsbehovet på området kan ivaretas, og for å bygge opp et veiledningsapparat på kommunalt nivå for å forebygge nye problemer og for å hjelpe når problemer oppstår?"


Les hele debatten