Spørretimespørsmål fra Karin Lian (A) til finansministeren

Datert: 04.04.1991
Besvart: 10.04.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "Det ble i massemedia for en tid tilbake omtalt en sak hvor en person hadde gitt et kostbart apparat i gave til et av våre fylkessykehus. Giveren fant det urimelig at han ved innkjøp av apparatet samtidig måtte betale merverdiavgift til staten.

Vil finansministeren gå inn for å etablere et fritak for merverdi- avgift i disse tilfellene, og i hvilken grad kan slike gaver endre på fag- ekspertisens og politikernes prioriteringer?"


Les hele debatten