Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

Datert: 05.04.1991
Besvart: 17.04.1991 av statsminister Gro Harlem Brundtland

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Politikere og politiske organers habilitet i behandling av mange saker er nå satt på samfunnets dagsorden.

Mener statsminister Gro Harlem Brundtland at Arbeiderpartiets sterke og formaliserte tilknytning til LO og delvis økonomiske avhengighet av LO, skaper et habilitets- og troverdighetsproblem for Arbeiderparti-regjeringen i forbindelse med lønnsoppgjøret og på eventuelle andre områder LO er engasjert?"


Les hele debatten