Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til olje- og energiministeren

Datert: 12.04.1991
Besvart: 17.04.1991 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Saksbehandlingen for opprustnings- og moderniseringsprosjekter av eldre kraftverk er altfor tungrodd og langdryg. Samtidig er det av miljø- messig betydning å få mest mulig kraft ut av våre vannkraftverk.

Hvor hurtig kan olje- og energiministeren ta initiativ til en forenklet behandling av såkalte 5%-prosjekter?"


Les hele debatten