Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til forsvarsministeren

Datert: 11.04.1991
Besvart: 17.04.1991 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "Ved flytting av standkvarteret for HV-10 frå Bergen til Jølster i Sogn og Fjordane vart det presisert, både i proposisjonen, innstillinga og i debatten i Stortinget, at det skulle bli auka militær aktivitet ved Firda Kaserne i Eid kommune. Den venta auken er ikkje komen.

Kva vil statsråden gjere for å oppfylle intensjonane om auka aktivitet?"


Les hele debatten