Spørretimespørsmål fra Wenche Cumming (SV) til kommunalministeren

Datert: 11.04.1991
Fremsatt av: Rolf Ketil Bjørn (SV)
Besvart: 17.04.1991 av kommunalminister Kjell Borgen

Wenche Cumming (SV)

Spørsmål

Wenche Cumming (SV): "Hovedaksjonæren i det konkursrammede Skaland Grafitverk, det tyske firma Kropfmuhl, er også kreditor i boet og har fått gjennomslag for sitt krav om representasjon i bostyret. Kropfmuhl motsetter seg så konkurslovens § 84 om de ansattes representasjon i bostyret. Det har vakt oppsikt at Distriktenes Utbyggingsfond støtter Kropfmuhls uvanlige og urimelige krav.

Hvordan vurderer kommunalministeren Distriktenes Utbyggingsfonds standpunkt i saken?" (Tatt opp av Rolf Ketil Bjørn)


Les hele debatten