Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 05.04.1991
Besvart: 17.04.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): "I mange år har det vore arbeidd med å få til eit eige arbeidskontor på Askøy. Askøy kommune har over 18 500 innbyggjarar og talet på arbeids- ledige er no over 1 100. Arbeidskontoret er i dag lagt under Bergen og er ei svært tungvint ordning for innbyggjarane på Askøy.

Kor står denne saka i dag?"


Les hele debatten