Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 12.04.1991
Besvart: 17.04.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "Fylkesarbeidskontoret for Oslo og Akershus har foreslått å nedlegge arbeidskontoret i Eidsvoll og samle hele virksomheten på Jessheim. Vel 40% av de arbeidsledige sogner i dag til kontoret på Eidsvoll.

Vil statsråden ta initiativ til at Eidsvoll får beholde et ekspedisjonskontor, slik at servicen overfor de arbeidsledige ikke blir dårligere?"


Les hele debatten