Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til landbruksministeren

Datert: 11.04.1991
Besvart: 17.04.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "I Porsangerfjorden er flere holmer, med rik og sårbar vegetasjon, nå tatt i bruk som reinbeiteområder, mens de tidligere bare er brukt av bygdefolket til rekreasjonsformål. Dette har blant annet forsterket konflikten mellom den sjøsamiske lokalbefolkningen og reindriftssamene i Porsanger.

Hvordan vurderer landbruksministeren saken, og vil statsråden eventuelt ta initiativ til å gjenopprette tilvante forhold?"


Les hele debatten