Spørretimespørsmål fra Ragnhild Barland (A) til justisministeren

Datert: 10.04.1991
Besvart: 17.04.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Ragnhild Barland (A)

Spørsmål

Ragnhild Barland (A): "Det opplyses at Oslo politikammer mangler midler til å sende ut utlendinger som oppholder seg her i landet uten tillatelse.

Hva vil statsråden gjøre for at lovlig fattede vedtak blir fulgt opp?"


Les hele debatten