Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til fiskeriministeren

Datert: 11.04.1991
Besvart: 17.04.1991 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Ifølge Dagens Næringsliv 9. april 1991 arbeides det nå med en løsning på fiskerispørsmålet i EØS-forhandlingene, som går på skjerming av nord- norske ressurser på bekostning av økt adgang for EF-fiskere i Nordsjøen.

Kan fiskeriministeren forsvare en løsning etter disse linjer?"


Les hele debatten