Spørretimespørsmål fra Anders C. Sjaastad (H) til miljøvernministeren

Datert: 12.04.1991
Besvart: 17.04.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Anders C. Sjaastad (H)

Spørsmål

Anders C. Sjaastad (H): "En del av de kjøretøy som i dag trafikkerer Oslo by og forårsaker miljøforurensning og trafikkork, er bare på gjennomkjøring. En tverrforbindelse over Drøbaksundet vil derfor avlaste Oslo-regionen for unødvendig biltrafikk.

Vil miljøvernministeren bidra til at det nå blir fortgang i behandlingen av denne saken?"


Les hele debatten